Close

Przedszkole

 • Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00.
 • Placówka pracuje przez 12 miesięcy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych oraz 24.12 i 31.12 oraz przerwy technicznej- ostatni tydzień sierpnia (Przedszkole zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych 6 dni wolnych podając informację na początku roku szkolnego).
 • Do Przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 – 6 lat
 • Posiadamy własny ogrodzony plac zabaw.
 • Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.
 • Każda sala dydaktyczna wyposażona jest w tablicę interaktywną.

 

W ramach czesnego zapewniamy:

 • język angielski 2x w tygodniu
 • zajęcia rytmiczno – muzyczne 2x w tygodniu
 • logopedia 2x w tygodniu
 • zajęcia z uważności z elementami jogi dziecięcej 1x w miesiącu
 • zajęcia korekcyjne 1 x w tygodniu
 • zajęcia taneczne 1x w tygodniu
 • kodowanie 1x w tygodniu
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia techniczne
 • Moja kuchnia zajęcia kulinarne
 • ABC

dodatkowo:

 • 1x w miesiącu teatrzyki lub inne atrakcje
 • Uroczystości okazjonalne (Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Zakończenie Roku, Bal Karnawałowy, zabawa Mikołajkowa)
 • Festyn Rodzinny
 • Warsztaty lub spotkania rodzinne
 • Noc w przedszkolu (najstarsza grupa)
 • Wycieczki
 • Biblioteka dla dzieci

W Przedszkolu odbywają się także popołudniowe zajęcia dodatkowe. Szczegółowe informacje u wychowawców.

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, w ramach czesnego, mają możliwość realizowania WWRD (Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka). Istnieje też możliwość zapisania dziecka na samo WWRD. Placówka posiada w ofercie: fizjoterapię, terapię logopedyczną ,terapię pedagogiczną oraz zajęcia rewalidacyjne.